Augusti 2010

I augusti 2010 startade utbildningen för Simon Franciscus, Johansen Lugejuna, Philiberth Roberth, Mackriner Tibangayuka, Stella Aloyce och ledaren för gruppen Juvitis ordförande Adolph Mugele.

Skogsstyrelsen håller i utbildningen, Säker skog, som innefattar både teoretisk och praktisk utbildning på motorsåg, arbetsmiljö, säker fällning av träd.

 

Den fyra veckor långa utbildningen omfattade också körning med gallringsskotare, sågning av timmer i en bandsåg, Wood-Mizer LT15, slipning och skötsel av sågblad samt studiebesök på träindustrier och sågverk.

Teoretisk genomgång av säkerhetsfrågor

Första dagen i skogen

Praktiska övningar med motorsåg

Fortsatt träning

Stella har fällt och kvistat sitt första träd

Daglig service av motorsågen

Lunchrast

Kursavslutning och diplomutdelning, Säker skog

Vimec traktor Mini-Master

Lastning av stockar

Lossning av stockar

Sågning på bandsåg Wood-Mizer

Under utbildningen fylldes veckosluten med olika

arrangemang. Folkmusikfestival i Stjärnsund, Historisk vecka i Säter, Lunch med Väntjänsten i Säter, Högmässa i Säters kyrka samt  besök i Stockholm.

 

 

Studiebesök vid skördare

Studiebesök hos Mats Sjöholm Trävaru AB i Vikmanshyttan

Studiebesök hos Bergs Hyvleri i Stora Skedvi

Studiebesök hos Cykel & Motor Säter AB