Februari-Mars 2019
Skogsavverkning

På ett skogsskifte om 1,4 ha bestående av Pinus Caribaea har uppmätts 350 m3sk/ha, Antal träd är 1000/ha, Medelträd: 21,2 cm.Längd 25-27 m.
Ålder 15 år, träden växer mest de första 8 åren. 

Ordförande för ungdomsgruppen Juviti, Stephen Lukongwa som är ansvarig för såg/skogsprojektet, inspekterar skogsskiftet.

Philberth Roberth, fäller en 36 cm tall enligt "skolboken" Säker Skog

Tallen fälld med "kil och säkra hörnet"

Tillväxten är störst de första åren och avtar efter ca 8-10 år, växter därefter mest på längden. Konkurrens om näring och soljuset.
Mackliner Erick, kapar stammen i längder 12 fot (3,6 m)

Stockar lastas med hydralkran till Miniskotare Vimek 101

Stockar för transport till väg med Vimek Skotare 101

Lastning från Vimek 101 till släpvagn för vidare transport till sågverk
Sågat virke på väg till kund

Tanzania januari 2011

I januari 2011 fanns all skogsutrustning på plats i byn Kabyaile. Motorsågar, pesonlig skyddsutrustning, skogstraktor, reservdelar och allt som behövdes för att starta upp skogsavverkningen.

 

Fällning och upparbetning av träd fungerade mycket bra och alla kunskaper från utbildningen i Sverige kom till stor användning och visade sig vara viktigt för hela projektet. Nertagning av fastfällda träd gjordes efter skolboken och Skogsstyrelsens instruktörer kan vara mycket stolta över sina elevers arbete i skogen.

 

  

Plantskolan på Tweyambe Secondary School

Tallplantering

Tallplantering, Katano Parish

Tallplantering 2 år

Tallplantering på bördig mark 3 år

Vacker tall 6 år planterad av kyrkans ungdom, Kyelima församling

Tallplantering 8 år

Tallplantering efter 10-12 år, volym ca 200 m3sk

Första tallarna fälls

Första lövträdet Muhumula fälls

Lastning-vinschning i Juvitis skog

Stella sköter vinschen

Philiberth kör skotaren

Säker surrning av lasten

Ett timmerlass på väg till sågen i Kabyaile