Tweyambe Secondary School

Martin Koch-gymnasiet i Hedemora startade 1986 ett samarbete och utbyte med Tweyambe Secondary School. Skolan är en privatskola och drivs av orgnisationen TIDESO. 

Sedan 2014 sköter föreningen Tidesos vänner i Hedemora kontakterna och målet är att fortsätta stödja TIDESO/Tweyambe Secondary School.

Under 2017 har flera omfattande reparationer pågått. Nya toaletter, duschrum, renoverade sovsalar och personalbostäder.
Tack vare nya och renoverade takrännor är det vid regn lätt att få alla vattentankar fyllda.
Personalbostäder

Vattentank vid sjukstugan

Flickornas hostel
Flickornas duchrum


Flickornas toaletter
 

Pojkarnas sovsal

Pojkarnas toaletter

Juviti Workshop
Lunchrast
Dining Hall

Förberedelser inför National examination i november
Elever i Form 2 och 4
Lärare: James Joseph, Tamimu Suleiman 
Nega Wilberforce, Irene Orishaba, Scarius Santu, Esau Ndyetabula
Stephen Lukongwa

 
Stort tack till Juviti ordf. Stephen Lukongwa för allt arbete

Stephen Lukongwa  Greison Kaiza  Tore Andersson

Juviti Canteen nyrenoverad

Alistidia i receptionen
 

Matsalen

Melissa i baren.

Eda förbereder dagens lunch

Edimini visar den nya vattentanken
Asante sana Stephen Lukongwa for all your work to revive Juviti Canteen
Tamimu Suleiman och Juviti ordf. Stephen Lukongwa

Juni 2013

Utanför administrationsbyggnaden
Magnus Johansson, Anna J Frithioff, Habib Mwijage,
Augustine Kawamala, Deziderth Karokola, Britt Andersson

Visitors´book

December 2012

 Irene Orishaba och  Anthony Simon

Varmt välkomnande vid ankomsten till Tweyambe

Januari 2011

Aseri Katanga ordf. Tideso

Juni 2011

Augustine Kawamala sekr. Tideso tillsammans med Catrin och Lennart Folkesson

Habib Mwijage vice ordf. Tideso

Administrationsbyggnanden

Skolbyggnader-klassrum

 Anthony Simon

På väg till sjukstugan

Tandläkarutrustning som genom Bo Hedås samlats in från tandkliniker i Dalarna.

Lärarbostäder

Bibliotek - Möteslokal

Fotbollsplanen

Volleyboll

Skolshop

Hedemora Day

Samling i Aulan-Dining hall

Examen