Juni 2015

Till Minne av vännen och medarbetaren Arne Elf, som under många år arbetade på Säters Ångsåg, 
planterades 25 tallplantor vid sågen i Kabyaile. Plantorna hämtades på Tweyambe Secondary School. Mama Amina och Theogenius hjälpte till med planteringen.

Juni 2014

På uppdrag av Ingenjörer utan gränser ägnades de två första dagarna åt att byta vind- och solinstrålningsmätare på Tweyambe.
 

I Kabyaile och uppackning av reservdelar

Besök hos Leticia Joseph i Ishunju 

Trevlig welcome home fest hemma hos familjen Mutalemwa i Kashekya och Theoginus berättar om sin resa och utbildning i Sverige.

Februari 2014

I slutet av januari var Tore och kollegan Magnus Johansson åter på plats i Kabyaile. Liksom tidigare fortsatte arbetet med att följa upp skogs- och sågverksprojektet, service av maskiner samt repetition av "Säker Skog". Genomgång av säkehetsarbetet vid fällning av träd samt information om utrusning och vad man bör tänka på att för att undvika olyckor. Granskning av plantskolor och utförda planteringar i de 11 byar som tidigare har erhållit medel för skogsplantering via Lions Club/Sverige.

Mackriner och Philberth tränar kvistning

William Kabangara, Tweyambe

Adinani Abeid, Luhano

.Aderick Pastory Ntatilwa, Kyelima

Augustine Kawamala, Ishunju

Juni 2013

Större delen av vår tid denna gång ägnades åt att repetera viktiga delar för säkerheten vid arbetet i skogen och vid sågen. Uppföljning gjordes också av nyplanteringar och skogsbesök i Luhano.
Stort tack Anna och Magnus för ert arbete i skogen och vid sågen

 

Lunch med matoke och köttgryta välkomnar oss till sågen

På plats i skogen och Magnus går igenom säkerhetsföreskrifter vid användning av motorsåg, visar riktskär, fällning och kvistning.

Philiberth kvistar ett träd

Theogenius tränar rätt fällningsteknik

Skogsbesök hos familjen Adinani Abeid i byn Luhano

Både tall och annanas växer i den bördiga marken

Volymbestämning av åttaårig tallskog, 400 m3sk/ha

Gruppfoto utanför familjen Abeids hus

Som tack för vårt besök får vi en tupp, en höna och annanas

Nytt sågblad för hardwood testas på en eucalyptus stock

Stora spänningar i eucalytus stockar

Skogsområde mellan Tweyambe Secondary School och byn Bishura

Tidesos skog planterad 1995

November/December 2012

Under våra två veckor i november/december 2012 gjordes en uppföljning och besök av samtliga plantskolor samt vid sågen underhåll och genomgång av all utrustning.

Stora stockar muhumula, hardwood

Muhumula sågas

Mackriner strölägger muhumula

Många sätt att transportera virke

Juni 2012

Trevligt återbesök i Kabyaile med givande och mycket intensiva dagar. Med på resan den här gången är Nils Gustav Berg från Bergs Hyvleri i Stora Skedvi.

Tack Nils Gustav för all din hjälp och allt arbete vid sågen och i skogen.

Sågplatsen i Kabyaile den 5 juni  2012

Service på traktor

Theogenius och Nils Gustav lagar traktorns startmotor

Johansen och Philiberth ser över motorsågarna  

Johansen arbetar med kvistning

9-årig skog och volymen är 225 m3sk

Ett timmerlass på väg till sågen i Kabyaile

Lossning av timmer

Elever från Rugoye Secondary School på studiebesök vid sågen

En dag på jobbet med Amina vår glada och mycket duktiga kokerska.

Vatten ska hämtas

Stenar till kokplatsen ställs i ordning

Kokbananer till matoke

Riset rensas

Köttet rengörs innan kokning/stekning

God svamp, Uyoga växer på Sågenvägen

Lunchen klar, matoke, ris, avocado och köttgryta med svamp

December 2011

I nya kläder hälsar Johansen Lugejuna, Philiberth Roberth, Simon Franciskus och Stella Aloyce välkommen till sågen

Vårt besök denna gång var för att fortsätta uppföljningen av projektet från skog till färdiga trävaror med tilhörande försäljning. Virket som sågas håller hög kvalitet och efterfrågan är nu större än vad man hinner få fram.

 

Under vår vistelse höll gruppen på att avverka en post på 420 träd och de har därefter ett löfte om att ytterligare få köpa ca 500 träd inom samma område. Träden som nu avverkas och sågas är endast 8 år och har en medelbröstdiameter om 21 cm. Området har en hög bonitet (växtlighet) och avverkningen sker i form av en gallring vilket innebär att vissa träd får stå kvar för att bli ännu grövre.

 

Den 9 december anordnades en marknadsdag för att informera och visa upp skogs- och sågverksprojektet. Inbjudna var folk från byarna och från staden Bukoba. Information gavs om plantering, fällning av träd, hur man köper in träd och hur man säljer virke till olika intressenter.

 

Intresset var mycket stort och efter alla visningsmoment fanns tid för frågor och diskussioner. Dagen avslutades med lunch för deltagarna samt för barn  från byn Kabyaile.

 

 

Sågområdet börjar ta form med staket och timmerpålägg

Tunga stockar bärs fram av Johansen och Philiberth

Transport från skog till såg

Olika arbeten vid sågen

Försäljning och utlastning av virke

Philiberth köper fisk

Dagens lunch, fisk med matoke

Kokbananer skalas till matoken

Stella och Tore pratar ekonomi

Förberedelser inför marknadsdagen:

Sittplatser skall byggas och på inköpslistan ris, bananer, kött, kryddor och grönsaker.

50 kg ris

2 stockar kokbananer

20 kg kött

Lök och kryddor

Grönsaker

Amina och Melissa i full färd med Marknadsdagens lunch

Edmini tar hand om köttet

Riset rensas

Marknadsdagen inleds med information och plantering av tallplantor

Stort intresse för sågningen

Marknadsinformation

Många intressanta frågor och livlig diskussion

Lunchen serveras till både vuxna och barn