Maj 2020
Under rubriken TRÄDKAMPANJ finns information om Klimatnytta genom trädplantering i Tanzania.
 

Februari-Mars 2019

Efter en lång sjötransport från Gävle till Mombasa i Kenya och därefter en omfattande tullkontroll, lastbilstransport 150 mil gemom Kenya och Uganda, sista biten på leriga vägar innan containern efter två månader anlände till Tweyambe Sec. School, Bukoba, Tanzania. 

Tack vare många välvilliga företag, organisationer och vänner har vi kunnat sända en ny utrustning för skogsavverkning, sågning av timmer, snickerimaskiner, verktyg för plåt och metalltillverkning samt div. utrustning, verktyg, redskap och Second hand kläder, se bif.bild/specifikation container. 

Aktuella bilder från skogsavverknig 2019 under: SKOG

Klicka på bilderna för större format

September 2018

Det har nu gått 8 år sedan vi startade skogs/sågverksprojektet i Tanzania tillsammans med organisationen Tideso och ungdomsgruppen Juviti. Det har hänt mycket på dessa år från planta till färdiga möbler. Man hanterar nu motorsåg i skogen samt sågning med bandsåg till plank och bräder med stor skicklighet.
Det sågade furuvirket (Pinus caribea) används främst till takstolar men även till möbler.
Tack vare bidrag till trädplantering från Lions klubbar i Sverige har under de gångna åren stora områden planterats och man ser nu gröna skogar som kan avverkas. Bra boniteter kan avverkas efter 8-10 år. Skogen/avverkningen har bidragit till ekonomisk utveckling, skapat många arbetstillfällen, förbättrat levnadsvilkoren och gett människor möjlighet att växa. 
Efter att vi besökt området 2 ggr under 2018 har vi beslutat att försöka sända ytterligare en container då det finns ett stort behov att förnya utrustningen. En traktor Vimek 101 med kran, motorsågar, en trailer, sågutrustning, skyddskläder samt möbelmaskiner om vi kan få tag på begagnade.  

Klicka på bilderna för större format

Juni 2016

Plantering kring sågområdet i Kabyaile 

Klicka på bilderna för större format

Juni 2015

Kabyaile den 4 juni och nya reservdelar skall packas upp

Klicka på bilderna för större format

Juni 2014

Den 1 juni landar vi Britt och Tore tillsammans med Theoginus på Entebbe flygplats i Uganda. Vår gemensamma resa fortsätter med bil till Bukoba/Tanzania.

.

Maj 2014

Under tre veckor i maj har Theoginus Makenke Mutalemwa studerat modern svensk skogsskötsel - från planta till färdig produkt. Han har lärt om skyddsutrustning och motorsågar, köra traktor och bandsåg. Under vistelsen har han också tittat på storavverkning, gjort studiebesök hos Bergs hyvleri i Stora Skedvi och Säters Snickerifabrik för att se hur man förädlar virket - hela skogskedjan.

Klicka på bilderna för större format

Tack Anna J Frithioff och Magnus Johansson för ert engagemang i Theoginus skogsutbildning samt till Trälastbranschens Fond i Danmark och Trägruppen i Säter som genom ekonomisk hjälp gjorde Theoginus resa till Sverige möjlig

Januari 2014

I slutet av januari är Tore med kollegan Magnus Johansson tillbaka i Tanzania. Liksom tidigare fortsatte arbetet med att följa upp skogs- och sågverksprojektet, service av maskiner samt repetition av "Säker Skog". Genomgång av säkehetsarbetet vid fällning av träd samt information om utrusning och vad man bör tänka på att för att undvika olyckor. Granskning av plantskolor och utförda planteringar i de 11 byar som tidigare har erhållit medel för skogsplantering via Lions Club/Sverige.

 

 

 

 

Juni 2013

.Efter sex timmars bilresa från Entebbe till Bukoba med stopp vid ekvatorn i Uganda är vi Britt och Tore den 2 juni åter i Tanzania och "vår by" Kabyaile. Med på resan den här gången är familjen Anna J Frithioff och Magnus Johansson och deras dotter Moa. Anna och Magnus arbetar med skog/trä och driver företaget Magnus Skogsvård & trä AB, Solvarbo/Säter.

Bilder och information från resan i juni 2016 finns under: Aktuellt - Tweyambe - Kyelima

Bilder och information från resan i juni 2015 finns under: Rapporter - Tweyambe - Kyelima

Bilder och information från resan i juni 2014 finns under: Rapporter - Kyelima

Bilder och information från resan i februari 2014 finns under: Rapporter
Bilder och information från resan i juni 2013 finns under: Rapporter - Kyelima