Kyelima församling

Säterbygdens församlings vänförsamling i Tanzania

Kyelima kyrka som tillhör ELCT, Evangeliska Lutherska kyrkan i Tanzania,
grundades 1918 och ligger i Kagera regionen på Victoriasjöns västra sida.
Närmaste stad är Bukoba, några mil från gränsen till Uganda.

Regionen är fattig, med hög dödlighet i malaria och aids, många barn är
föräldralösa. Folket lever främst av vad man får ut av sina jordbruk och
odlingar. Här finns varken rinnande vatten eller elektricitet.

Församlingen har ca 1800 medlemmar.

Kvinnogruppen Bethania gör en stor insats i församlingens sociala/diakonala
arbete och bedriver en fin barnversamhet med bland annat söndagskola.
Genom insamlingar i vår församling till Kyelima har kvinnogruppen startat
"MSAMARIASACCOS" och ger små lån till kvinnor som därigenom kan
starta en egen liten försäljning från sin odling, betala skolavgifter eller sjukvård. En förbättrad livskvalitet för familjen. Bethania tillverkar också olika
hantverk som säljs och ger pengar till verksamheten.

Ungdomsgruppen ansvarar för musik och körsång i kyrkan. De arbetar också
med trädplantering för att få inkomster och kunna köpa instrument och noter.

 

Februari 2019
Söndagen den 3 februari

December 2018

Söndagen den 28 december firar Kyelima kyrka 100 år.

Januari 2018

Prästen Joshua Mfizi
Gåva till Säterbygdens församling
 Theopister Revelian ordf. i kvinnogruppen Bethania

Dorah Gressem ledare i Söndagsskolan

Auktion

Kyrklunch

2017

Insamlade medel under året skickades via bankkonto till Kyelima församling.

Maj 2016

Kvinnogruppen Bethania kommer med gåvor 

Framför hälsningar och lämnar pengar insamlade av Väntjänsten och Internationella gruppen samt genom kollekter i församlingen under påsken.
Gåvor till vår församling
Auktion utanför kyrkan. I Tanzania är det tradition att de som inte har
pengar att lägga i kollekten lämnar andra saker. Det kan vara allt
från bönor, bananer, avocado, passionsfrukt som man odlat i sin
"shamba" trädgård eller vackra tyger. Efter gudstjänsten har man
sedan auktion på dessa varor. Pengarna som man får in läggs
till i kollekten.
Under mangoträdet tillsammans med Albertina Balongo som
startade våra församlingars vänskap.
Kyrklunch

Juni 2015

BILDGALLERI: Klicka på bilderna för större format

Auktion under mangoträdet

Gåva till Säterbygdens församling

Juni 2014

Juni 2013

November 2012

Juni 2012

Besök hemma hos Albertina Balongo som tillsammans med sin man Ernest Balongo var initiativtagare till att bilda en vänförsamling mellan Kyelima församling och Säterbygdens församling. Ernest Balongo gick bort den 9 januari 2012.

December 2011

Juni 2011

Juni 2010

Kyelima kyrka