Lions internationella trädplantering

 

Vid Lions Riksmöte i Gävle den 17 maj 2012 har Skogsprojektet/Tideso fått

80.000 kronor till trädplantering i Kagera området i Tanzania.

Pengarna har samlats in av Lions i distrikt 101 A, 101 GD och 101 VG

och överlämnades vid en cermoni med närvaro av Wayne Maddon, Vice  President Lions International från Indiana USA.

 

Lions beslut att plantera träd i Kagera området kommer att bidraga till

en ekonomisk utveckling, skapa många arbetstillfällen, förbättra

levnadsvillkoren och ge människor möjlighet att växa.

 

Stort tack alla Lions klubbar för ett fantastiskt bidrag och ett extra tack till

ZO Sture Sjöberg, Lions Club Säter och  DO Mattias Öberg, Lions Club Avesta som båda varit initiativtagare till insamlingens mål Trädplantering i Tanzania.

 

Läkerol Arena i Gävle 17 maj 2012
Tore Andersson, Mattias Öberg, Mats Granath, Gudrun Björt Yngvadottir och Wayne Madden

The Forest project/Tideso has got 80.000 SEK from Lions Club in Sweden for tree planting in Kagera.
 

Trädkampanjens upplägg och genomförande

Vid möten med organisationen Tideso i juni 2012 diskuterades upplägget för Trädkampanjen samt vikten av att informera om miljöaspekten vid trädplantering.

Första steget i Trädkampanjen innebär att Tideso ansvarar för inköp av frö, gödsel, plastbehållare och redskap som erbjuds utan kostnad till de utvalda som ska starta en plantskola. De som driver plantskolorna kan sedan sälja plantorna till ett bestämt "bypris" och därmed få ersättning/inkomst för sitt arbete eller själva plantera på egen mark.

Kyrkor, moskéer och skolor i området som har egen mark ska innefattas i kampanjen och få medel för att kunna köpa plantor och betala kostnaderna för plantering.

Tillsammans med Mr. Kawamala sekreterare i Tideso besökte vi under två veckor i november/december 2012 samtliga plantskolor i Tidesos verksamhetsområde. Tack vare penningåvor från Lions Club och

LEA Concept AB har projektet nu kunnat utökats till elva plantskolor.

 

Samtliga odlare har utrustats med: 1 kg frö, vattenkanna, skottkärra,

hinkar, gummistövlar, plastbehållare och gödsel.

 

Följande odlare deltar i projektet:

                                                          

Dioniz Mulyankota                                        Katolerwa

Adinani Abeid                                               Luhano

William Kabangara                                       Tweyambe

Aderick Pastory Ntatilwa                               Kyelima

Leticia Joseph                                               Ishunju

Paschazia Kagashe                                      Kashambya

Ngemera                                                       Kataale

Danstan Kadhaabu                                       Kashekya

Leonce Method                                             Katano

Edison Kakwezi                                             Nyarugongo

Theogenius Mutalemwa                                Kabyaile

Februari - mars är bra planteringsperiod innan regnperioden börjar och plantorna hinner under mars till juni få rikligt med vatten och näring.

 

Projektet betalar en ersättning till odlarna så att 11 Primary Schools, 4 Secondary Schools, 11 kyrkor/moskéer och 4 byallmänningar får plantorna gratis. Totalt  23.200 plantor.

 

Övriga plantor får odlarna sälja till privata markägare för ett bestämt pris och får på det sättet en rimlig inkomst för sitt arbete.

 

Projektet har även lämnat pengar för ett seminarium, där odlarna kan träffas för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Även pengar för person- och materialtransporter, stort avstånd mellan byarna och vägarna är dåliga.  Mellan de två mest avlägsna byarna, Ishunju - Kashambya är det 20 km.

 

Med detta upplägg beräknar Tideso att 40.000-50.000 plantor kommer att planteras samt ge många nya arbetstillfällen under 2013.

 

Efter en utvärdering under 2013 beräknas projektet fortsätta under 2014 då pengar finns kvar för fortsatt verksamhet.

 

 

 

 

William Kabangara, Tweyambe

Adinani Abeid, Luhano

Aderick Pastory Ntatilwa, Kyelima

Leticia Joseph, Ishunju

Leonce Method, Katano

Edison Kakwezi, Nyarugongo

Paschazia Kagashe, Kashambya

Danstan Kadhaabu, Kashekya

Theogenius Mutalemwa, Kabyaile