KLIMATKOMPENSATION/TRÄDPLANTERING

Klimatkompensation handlar inte enbart om att plantera träd för att lagra koldioxid, CO2, utan att även kunna etablera ett skogsbruk som både tar upp stora mängder kol och som sedan lagrar kol i virket som används som förnybart material.

Ett skogsprojekt måste ge varaktiga inkomster åt markägarna och de som arbetar i projekten. Utan löpande inkomster från träden kommer befolkningen inte att skydda sin skog och se till att den står kvar. Denna utveckling har inte inträffat i vårt område där märkägarna kan sälja sina träd som ger bra inkomst. De färdigväxta träden avverkas och sågas till virke för byggnation och möbeltillverkning som  ger många arbetstillfällen.

Det varma klimatet och 2500 mm regn per år gör att området väster om Victoriasjön har en tillväxt på planteringar och skog året om. Tillväxten i detta område är 4-6 ggr. högre jämfört med Sverige. Det innebär att ett träd är färdigväxt på 12-15 år. Koldioxidupptagningen, CO2 blir därigenom 4-6 ggr. högre än en plantering i Sverige. 

På en provyta där det växer tall (Pinus Cariabea) ålder 15 år har 971 träd mätts upp, volym 366 m3sk/ha. Om man räknar in hela trädet och delar av rötterna så blir resultatet 1,375 ton tillväxt i ren kolinlagring per m3sk i skogen. 
Men för att inte räkna för högt så utgår vi från 1 ton koldioxid per m3sk.

Projektet i nordvästra Tanzania bidrar inte bara till att förbättra miljön utan ger också befolkningen arbetstillfällen. I dagsläget är det svårt att finna ett arbete som kan försörja en familj och särskilt under 2020 (Covid 19) har situationen blivit allt svårare. Ett arbete med skogsplantering är därför en stor hjälp till försörjningen.

Vill man som privatperson, företag eller organisation kan man genom detta projekt klimatkompensera sig för sina CO2 utsläpp.  200 kronor räcker till att plantera 40 träd vilket motsvarar ett ton utsläpp.

Trädplanteringen utförs genom organisationen Tidesos ungdomsgren Juviti och sker i området kring Tweyambe Sec. School och byarna Ishozi, Ishunju och Gera i Missenyi District, Kagera Region.

Närmare upplysningar om trädplanteringen lämnas av Tore Andersson.
Email: tore.andersson@bahnhof.se eller tel 070/6611718.
Konto för Klimatkompensation: Tanzania Forestry Handelsbanken,
6472- 652 579 752 eller Bankgiro nr 519-1291.

......................................................................................................................

Lions Trädplanterings projekt  startade 2012 och fortsatte under fyra år. Under projekt planterades 40 000 plantor som kommer att binda
10 000 ton CO2 eller motsvarande 700 ton per år. 
Lions projekt har resulterat i fortsatt plantering och skötsel av skog.
Totalt i området beräknas att från år 2000 har ca 150 000 träd planterats som bundit 38 000 CO2 eller motsvarande 2 500 ton per år.


 

Lions internationella trädplantering

 

Vid Lions Riksmöte i Gävle den 17 maj 2012 har Skogsprojektet/Tideso fått

80.000 kronor till trädplantering i Kagera området i Tanzania.

Pengarna har samlats in av Lions i distrikt 101 A, 101 GD och 101 VG

och överlämnades vid en cermoni med närvaro av Wayne Maddon, Vice  President Lions International från Indiana USA.

 

Lions beslut att plantera träd i Kagera området kommer att bidraga till

en ekonomisk utveckling, skapa många arbetstillfällen, förbättra

levnadsvillkoren och ge människor möjlighet att växa.

 

Stort tack alla Lions klubbar för ett fantastiskt bidrag och ett extra tack till

ZO Sture Sjöberg, Lions Club Säter och  DO Mattias Öberg, Lions Club Avesta som båda varit initiativtagare till insamlingens mål Trädplantering i Tanzania.

 

Läkerol Arena i Gävle 17 maj 2012
Tore Andersson, Mattias Öberg, Mats Granath, Gudrun Björt Yngvadottir och Wayne Madden

The Forest project/Tideso has got 80.000 SEK from Lions Club in Sweden for tree planting in Kagera.
 

Trädkampanjens upplägg och genomförande

Vid möten med organisationen Tideso i juni 2012 diskuterades upplägget för Trädkampanjen samt vikten av att informera om miljöaspekten vid trädplantering.

Första steget i Trädkampanjen innebär att Tideso ansvarar för inköp av frö, gödsel, plastbehållare och redskap som erbjuds utan kostnad till de utvalda som ska starta en plantskola. De som driver plantskolorna kan sedan sälja plantorna till ett bestämt "bypris" och därmed få ersättning/inkomst för sitt arbete eller själva plantera på egen mark.

Kyrkor, moskéer och skolor i området som har egen mark ska innefattas i kampanjen och få medel för att kunna köpa plantor och betala kostnaderna för plantering.

Tillsammans med Mr. Kawamala sekreterare i Tideso besökte vi under två veckor i november/december 2012 samtliga plantskolor i Tidesos verksamhetsområde. Tack vare penningåvor från Lions Club och

LEA Concept AB har projektet nu kunnat utökats till elva plantskolor.

 

Samtliga odlare har utrustats med: 1 kg frö, vattenkanna, skottkärra,

hinkar, gummistövlar, plastbehållare och gödsel.

 

Följande odlare deltar i projektet:

                                                          

Dioniz Mulyankota                                        Katolerwa

Adinani Abeid                                               Luhano

William Kabangara                                       Tweyambe

Aderick Pastory Ntatilwa                               Kyelima

Leticia Joseph                                               Ishunju

Paschazia Kagashe                                      Kashambya

Ngemera                                                       Kataale

Danstan Kadhaabu                                       Kashekya

Leonce Method                                             Katano

Edison Kakwezi                                             Nyarugongo

Theogenius Mutalemwa                                Kabyaile

Februari - mars är bra planteringsperiod innan regnperioden börjar och plantorna hinner under mars till juni få rikligt med vatten och näring.

 

Projektet betalar en ersättning till odlarna så att 11 Primary Schools, 4 Secondary Schools, 11 kyrkor/moskéer och 4 byallmänningar får plantorna gratis. Totalt  23.200 plantor.

 

Övriga plantor får odlarna sälja till privata markägare för ett bestämt pris och får på det sättet en rimlig inkomst för sitt arbete.

 

Projektet har även lämnat pengar för ett seminarium, där odlarna kan träffas för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Även pengar för person- och materialtransporter, stort avstånd mellan byarna och vägarna är dåliga.  Mellan de två mest avlägsna byarna, Ishunju - Kashambya är det 20 km.

 

Med detta upplägg beräknar Tideso att 40.000-50.000 plantor kommer att planteras samt ge många nya arbetstillfällen under 2013.

 

Efter en utvärdering under 2013 beräknas projektet fortsätta under 2014 då pengar finns kvar för fortsatt verksamhet.

 

 

 

 

William Kabangara, Tweyambe

Adinani Abeid, Luhano

Aderick Pastory Ntatilwa, Kyelima

Leticia Joseph, Ishunju

Leonce Method, Katano

Edison Kakwezi, Nyarugongo

Paschazia Kagashe, Kashambya

Danstan Kadhaabu, Kashekya

Theogenius Mutalemwa, Kabyaile