Januari 2011

Efter många kontakter med mydigheter och transportföretag i Sverige och Tanzania kunde containern i oktober 2010 äntligen lämna hamnen i Gävle för vidare transport till Dar es Salaam dit den anlände i början av december. Därefter väntade transport med lastbil cirka 150 mil till Bukoba. I januari 2011 efter många turer och en besvärlig lossning kom äntligen containern på plats i byn Kabyaile. Nu började arbetet med att göra i ordning för såganläggningen. Markarbeten, anskaffande av cement, sand och sten för att kunna gjuta fundament för container och bandsåg. Montering och byggnation av anläggningen tog ca tre veckor och därefter började utbildningen för sågning av timmerstockar. Då det inte finns elektricitet att tillgå i området, drivs sågen med en 10 hk diesel motor.

 

Sågen fungerade mycket bra, en tanke fanns att sågen med det tunna bladet på 1,04 mm inte skulle klara av de stora tallstockarna, som dessutom innehåller en stor mängd kladdig kåda. Men resultatet blev mycket lyckat.

 

Nu återstår mera praktisk träning samt övning att ta ut rätta dimensioner och värde ur stockarna.  Dessutom den viktiga skötseln och underhållet av såganläggningen samt slipning av sågbladen

Möte med District Comissionary i Bunazi för att informera om projektet

Tanzania januari 2011

Containern kommer till sågområdet i Kabyaile

Bandsågen lyfts ner

Många nyfikna samlas kring sågen

Här ska sågen ligga

Betongen blandas för gjutning av fundament till sågen

Tore hämtar vatten till gjutningen

Fundament-gjutning

Såglinjen monteras

Tungt jobb att få containern på plats

Containern på plats

Bandsågen lyfts upp på rälsen

Första timmerlasset på väg till sågen

Lasset framme vid sågen

Förmiddagskaffe med mandazi och färsk ananas

Första stocken sågas

Ett block sågas fram

Ur blocket sågas 50x150mm

En grov stock Muhumula sågas

Virket ströas för torkning

Faustin Mutagwa fd ordförande och Daniel Lugejuna fd sekreterare i Tideso styrelsen

Sågområdets vakter